مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

فیلم تکنیک دوچرخه سواری -مقایسه روش درست و غلط

4193 x served & 1358 x viewed

فیلم تکنیکهای دوچرخه سواری یک نحوه صیح دوچرخه سواری و استفاده از دوچرخه را به ما می آموزد تا بتوانیم در مسیرهای کوهستانی از تکنیک هایش استفاده کنیم