مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

فیلم سرویس پدال دوچرخه

8418 x served & 4060 x viewed

 

فیلم سرویس پدال دوچرخه به شما آموزش می دهد که چگونه یک پدال سرویس می شود . پدال ها بر خلاف قیافه ساده شان نیاز به سروی دارند . داخل هر پدال بسته به مدلش تعدادی ساچمه در گریس وجود  داشته و در رده بالاها بلبرینگ ریز و کوچک کار گذاشته شده  است . در پدال های رده بالا معمولا در صورت عدم سرویس به موقع و گریس کاری لازم می تواند منجر به خراب شدن بلبرینگ گردد و باید تعویض گردند که نیاز به کیت مخصوص خود را دارد . بنابراین بهتر است نگذارید کار به آنجا برسد و گاهی به پدال ها رسیدگی کنید تا دچار دردسر نشوید . به خصوص پدا لهای قفل شو بیشتر به رسیدگی نیاز دارند .

در هنگام بستن پدال به چپ و راست بودنشان توجه کنید این نکته معمولا با یک حرف R  یا  L مشخص شده  که  R  نشان از سمت راست بوده و  L نشان از سمت چپ دارد. نکته جالب ومهم اینجاست که یکی از پدال ها برخلاف جهت اکثر پیچ و مهره ها که در جهت عقربه های ساعت سفت می شوند یا در جهت خلاف عقربه های ساعت شل می شوند  ، برعکس عمل می کند . به قولی هر دو به سمت جلو دوچرخه سفت شده و به سمت عقب  دوچرخه باز می شوند . دلیلش آن است که چون پدال زدن یا همان رکاب زدن به سمت جلو وبا فشار همراه است همواره به سمت جلو در حال سفت شدن جهت پدال شما رکاب می زنید حال اگر قرار بود پدال ها مطابق عرف جامعه شل وسفت شوند ممکن بود یکی از پدال ها در رکاب زدن باز شده و موجبات زمین خوردن و حادثه ناگوار بشود .

همچین پدال ها معمولا از قطعاتی از دوچرخه هستند که در کوهستان بیشتر با سنگ های بزرگ و موانع برخود می کنند و ضربات بسیار زیادی را متحمل می شوند و اغلب پدال ها از بغل دچار ضربه یا سایید گی هستند . این امر لزوم توجه و رسیدگی را دوچندان می کند . اگر در وسط یک برنامه سنگین پدال شما بشکند یا از جایش خارج شود و شما تا جاده و وسایل گذری فاصله داشته باشید شما را دچار دردسر کرده و باید پیاده ادامه مسیر بدهید.