طریقه نصب کردن اجزای دوچرخه خریداری شده از کارتن

۱۳۳۳ x served & 555 x viewed

با توجه به اینکه اغلب دوچرخه هادر جعبه های مستطیل شکل  بسته بندی می شوند وبرای جاگیر نبودن دوچرخه در جعبه اجزایی از دوچرخه جدا می شوند در این فیلم نحوه سوار کردن اجزای دوچرخه خریداری شده از کارتن را به نمایش می دهد

http://www.instagram.com/gashta_club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + 19 =

GASHTA
سلام آیا تمایل دارید عضو خبرنامه گشتا شوید تا آخرین اخبار برای شما ایمیل گردد .

Enter your email address:

. .