مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

بنر صفحه اول

خرید دوچرخه -چگونه اولین دوچرخه کوهستانی خود را بخریم؟

2791 x served & 2055 x viewed  برای خرید اولین دوچرخه با انواع مختلف دوچرخه ها آشنا شوید و مهم ترین اجزای آن ها را بشناسید   یادداشت ویرایشگردر مورد خرید دوچرخه : این مقاله در اصل توسط یکی از نویسندگان سایت “هنر رکاب زدنبه نام برت مورفینوشته شده است. که به کمک دانش مهندسی مکانیک خود، به توضیح آخرین ...

Read More »