مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

مقالات دوچرخه سواری

شیب مسیر های دوچرخه سواری

672 x served & 359 x viewedاز مهمترین معیارهای تاثیرگذار در انتخاب مسیر دوچرخه میتوان به شیب شبکه معـابر اشـاره نمـود. معمولاً در شهرهای هموار زمینه های بیشتری برای گسترش دوچرخه سواری وجود دارد. چرا کـه معـابر بـاشیب های تند را عاملی بازدارنده برای دوچرخه سواری میدانند. اما پیشـرفتهـای تکنولـوژیکی در صـنعت دوچرخه تا حدودی مشکل شیب معابر شهری را ...

Read More »

دو نوع سیستم اشتراکی دوچرخه

265 x served & 67 x viewedبطور کلی دو نوع سیستم اشتراکی دوچرخه موجود است، دستی و اتوماتیک. سیستم دستی در حقیقت سیستمی است که کار اجاره دادن و تحویل گرفتن دوچرخه ها بوسیله افراد صورت میگیرد. در برخی موارد بویژه زمانی که تعداد دوچرخه های اجاره شده زیاد باشد، یک سیستم ردیابی کامپیوتری مورد نیاز خواهد بود. در سیستم ...

Read More »

سه نسل دوچرخه اشتراکی ‌Bike Sharing

194 x served & 28 x viewedعنوان  دوچرخه اشتراکی یا به اصطلاح ‌Bike Sharing اولین بار در سال ۱۹۶۵ در آمستردام هلند اجرا گردید . در آن سال ۵۰ دوچرخه سفید بدون قفل شدن به ایستگاهی خاص برای استفاده عموم در مرکز شهر در محل هایی مشخص قرار داده شد. دومین نسل اجرای طرح دوچرخه اشتراکی در سال ۱۹۹۵ در ...

Read More »

سیستم دوچرخه اشتراکی

180 x served & 45 x viewedسیستم دوچرخه اشتراکی تسهیلاتی را برای مسافران دوچرخه فراهم می کند تا بتوانند در بخشی از سفر خود از طرق مختلف حمل ونقل همگانی بهره ببرند. به همین دلیل نیاز است که به نوعی دوچرخه نیز در جریان سفر به وسیله طریقه سفر جابجا شود. خود این می تواند هزینه های زیادی ایجاد کند، ...

Read More »

وضعیت استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری شیکاگو

195 x served & 41 x viewedشیکاگو، امریکا دسترسی به حمل و نقل بطور قابل توجهی انعطاف پذیری و میزان استفاده از دوچرخه را افزایش می دهد. هدف اصلی افزایش تعداد سفرهای مختلط دوچرخه و حمل و نقل همگانی به میزان ۱۰ درصد در هر سال . در اینجا پنج هدف را برای بهبود دسترسی دوچرخه سواران به حمل و نقل ...

Read More »

وضعیت دوچرخه در حمل و نقل شهری کپنهاگ

257 x served & 101 x viewedگپنهاک ، دانمارک  نیازهای حمل و نقل تنها بوسیله دوچرخه سواری و یا حمل و نقل همگانی به تنهایی پوشش داده نمی شوند زیرا هیچکدام نمیتوانند یک راه حل حمل و نقلی انعطافپذیر و کارآمد را به تنهایی ارائه کنند. پیشنهادهایی در برنامه طراحی شهری سال ۲۰۰۱ آورده شدهاند که میتوانند ترکیب دوچرخه سواری ...

Read More »

دوچرخه شهری طریقه مطلوبی برای دسترسی به خدمات حمل و نقل همگانی

148 x served & 28 x viewed دوچرخه شهری طریقه مطلوبی برای دسترسی به خدمات حمل و نقل همگانی معمولاً افراد ۳ تا ۴ برابر بیشتر از زمانی که پیاده روی می کنند، به دوچرخهسواری می پردازند. همین امر میتواند سطح پوشش دسترسی به ایستگاه قطار یا اتوبوس را تا حدود ۱ یا ۲ مایل افزایش دهد. بنابراین، بسیار مهم ...

Read More »

شش منفعت دوچرخه سواری در زندگی فردی

منفعت دوچرخه سواری

152 x served & 43 x viewedمنفعت دوچرخه سواری منفعت دوچرخه سواری در زمینه های متفاوتی از زندگی فردی میتواند مؤثر باشد؛ از جمله سلامتی و ورزش، صرفه جویی در هزینه ها و بهبود دسترسی و جابجایی در سفرها. منافع اجتماعی دوچرخه بویژه در زمانی که سطح دوچرخه سواری تا حد معینی افزایش یابد، قابل مشاهده خواهند بود. منفعت دوچرخه ...

Read More »

چین بیشترین آمار استفاده از دوچرخه را داراست

205 x served & 87 x viewedدوچرخه وسیله ای است مکانیکی که با استفاده از قدرت حرکتی پاها قادر به حرکت است . این وسیله در ابتدایی ترین شکل در ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در کشورهایی همچون چین ، مصر و هند دیده و بر روی دیواره غارها نیز اشکالی از آن موجود است . دوچرخه در بسیاری ...

Read More »

ترکیب سفر با دوچرخه و حمل و نقل همگانی

حمل و نقل همگانی

162 x served & 31 x viewedترکیب سفر با دوچرخه و حمل و نقل همگانی دوچرخه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نوعی طریقه حمل و نقل همگانی مناسب و به صرفه شناخته شده است. دوچرخه سواری و حمل و نقل همگانی هرکدام گزینه هایی برای جایگزینی با اتومبیل شخصی هستند. گرچه برای بسیاری از مردم، هیچکدام از این ...

Read More »

عوامل موثر بر کارایی حرکتی دوچرخه سوار

کارایی حرکتی دوچرخه سوار

204 x served & 70 x viewedعوامل موثر بر کارایی حرکتی   چندین عوامل موثر بر کارایی حرکتی از جمله ارتفاع، خستگی، سرعت کوتاه شدن عضله ،نوع تار عضلانی و درجه حرارت می تواند روی کارآیی حرکتی دوچرخه سوار تأثیر داشته باشد .کارآیی دوچرخه سواری با سرعت پدال زدن افزایش می یابد (شاخصی برای کوتاه شدن عضله) . همبستگی مثبتی ...

Read More »

کارایی حرکتی دوچرخه سواران

کارایی حرکتی

123 x served & 17 x viewedکارایی حرکتی دوچرخه سواران مسابقات دوچرخه سواری حرفه ای جاده ورزشی فوق استقامتی است که در آن ورزشکاران تقریبًاً ۳۰۰۰- ۳۵۰۰ کیلومتر در سال رکاب می زنند. فصل این گونه مسابقات معموًلاً ۹۰ روز به طول می انجامد. به علاوه، با وجود مدت طولانی رویدادهای دوچرخه سواری( مانند مسابقات سه هفته ای) سهم نسبی ...

Read More »

جلوگیری از پوکی استخوان در دوچرخه سواران

پوکی استخوان

208 x served & 81 x viewedجلوگیری از پوکی استخوان در دوچرخه سواران در تحقیقات انجام شده  تفاوتی بین تراکم مواد معدنی استخوان ران دوچرخه سـواران و مهـره هـای کمـرآن ها مشاهده نشده است .به دلیل اینکه میزان نیروی تولید شـده توسـط عضـلات ناحیـه کمـری درهنگام دوچرخه سواری کمتر است و در نتیجه، تحرک اسکلتی- عضـلانی در ناحیـه مهـره هـای ...

Read More »

تراکم مواد معدنی در استخوان دوچرخه سواران

144 x served & 36 x viewedنتایج تحقیقی نشان می دهد با اینکه تراکم مواد معدنی اسـتخوان ران و مهـره هـای دوم، سوم و چهارم کمری دوچرخـه سـواران حرفـه ای، در مقایسـه بـا همتایـان غیرورزشـکار آنهـا ، ارزش های عددی بیشتری دارند، ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد.بر اساس قانون ولـف فشـارهای مکـانیکی یـااسترس وارد ...

Read More »

تفاوت تراکم استخوانی کمـر و گـردن دوچرخـه سواران

تـراکم استخوانی

128 x served & 31 x viewedآیا تفاوت ” تراکم استخوانی ” سـتون فقـرات کمـری و گـردن ران دوچرخـه سواران حرفه ای با همتایان غیرورزشکار آنهاوجود دارد ؟ طی تحقیقی ، ارزش های عددی تراکم مواد معدنی استخوان گردن ران و مهـره هـای دوم، سـوم و چهارم سـتون فقـرات کمـری دوچرخه سواران بیشتر از همتایان غیر ورزشکار آنها بود، ولی از ...

Read More »

کارت دوچرخه در طرح تحویل دوچرخه های رایگان

کارت دوچرخه

160 x served & 45 x viewedتحویل دوچرخه های رایگان مهم ترین ویژگی طرح دوچرخه همگانی  که شاید به استقبال بسیار زیاد شهروندان بیانجامدامکان استفاده رایگان از دوچرخه هایی است که شهرداری در اختیار شهروندان قرار می دهد  . با شروع طرح از شهروندان دعوت شود با ارایه کارت شناسایی و پرکردن فرم مشخصات برای استفاده از این طرح عضو شوند ...

Read More »

طراحی و نصب خانه دوچرخه

خانه دوچرخه

152 x served & 45 x viewedطراحی و نصب خانه دوچرخه به منظور ترویج دوچرخه سواری و با هدف طراحی و احداث مراکز تحویل دوچرخه ( خانه دوچرخه ) در اکثر مراکز حمل و نقل مثل ایستگاههای مترو و اتوبوس تندرو ، میادین و مراکز اداری ، تجاری و آموزشی به منظور امکان تحویل و دریافت دوچرخه به شهروندان خانه ...

Read More »

الزامات مسیر دوچرخه سواری

201 x served & 70 x viewed  رنگ آمیزی بستر سطوح   به منظور شناسایی و مشخص نمودن مسیر ویژه چه در پیاده روهاو چه در گوشه سمت راست خیابانها سرتاسر مسیرهای ویژه دوچرخه با رنگ ترجیحا سبز رنگ آمیزی و شناسایی گردند و در فاصله های معین عکس دوچرخه بر روی مسیرهای ویژه دوچرخه رنگ آمیزی گردند تا محل عبور ...

Read More »

سه نوع مسیر دوچرخه در شهرها

مسیر دوچرخه در شهرها

162 x served & 51 x viewed بستر و مسیر دوچرخه در شهرها : ۳نوع مسیر وجود دارند: -در پیاده روهای عریض مسیر ویژه با خطکشی مشخص گردند . -با حذف محل پار کهای حاشیه ای در یکسمت معابر خطوط ویژه دوچرخه سواری ایجاد می شوند . –  در خیابان هایی که خلوت هستند و رفت و آمد کمی دارند، دوچرخه سواران با ...

Read More »

تحلیل طرح استفاده از دوچرخه در شهرها و اقدامات اجرایی

113 x served & 10 x viewedبرای اجرای طرح در مناطق  تشکیل دفتر مرکزی پایلوت دوچرخه ، آماده سازی بستر – رنگ آمیزی بستر سطوح با رنگ سبز خط کشی ممتد و بصورت دوجزیی – رسم نقوش وجهات حرکتی نصب علایم ترافیکی مربوط به دوچرخه در طول مسیر   – نصب و احداث خانه دوچرخه   تهیه و نصب پارکینگ دوچرخه . ...

Read More »