فیلم تکنیک های دوچرخه سواری

فیلم آموزش موقعیت قرارگیری بدن در دوچرخه سواری دانهیل

فیلم تکنیک دوچرخه سواری دو

فیلم تکنیک دوچرخه سواری ۲ در این فیلیم با تکنیک های این رشته مهیج بیشتر آشنا می شوید و می توانید آنها را در مسیرهای پیچیده کوهستانی به کار ببرید

Read More »

فیلم تکنیک دوچرخه سواری -مقایسه روش درست و غلط

فیلم تکنیکهای دوچرخه سواری یک

فیلم تکنیکهای دوچرخه سواری یک نحوه صیح دوچرخه سواری و استفاده از دوچرخه را به ما می آموزد تا بتوانیم در مسیرهای کوهستانی از تکنیک هایش استفاده کنیم

Read More »
GASHTA
سلام آیا تمایل دارید عضو خبرنامه گشتا شوید تا آخرین اخبار برای شما ایمیل گردد .

Enter your email address:

. .