ENGLISH یاددوستان صفحه اصلی
در این قسمت سعی شده از دوستانی که در گذشته برای گسترش فرهنگ دوچرخه سواری زحمت کشیده اند یادی شود و امیدواریم هرجا که هستند موفق باشند

 

 حسین صالحی جم :مسئول کمیته دوچرخه کوهستان فدراسیون کوهنوردی در سالهای گذشته ومسئول تور بزرگ

سبلان دماونداز نمونه فعالیتهای ایشان و نوشته هایشان در فصلنامه مجله کوه 1380

 

1380   

بهزاد اقتصاد :موسس باشگاه کانال مثبت

 از نمونه فعالیتهای ایشان و نوشته هایشان

مجله کانال مثبت مهر 1381