ENGLISH اصطلاحات صفحه اصلی
 

« اصطلاحات »

  تنه ( Frame) : در اصل شاسی چرخ است که کلیه لوازم به آن بسته شده و طراحی خاصی برای هر رشته داشته و انواع مختلف آلیاژ دارد . که از قسمتهای مختلفی تشکیل شده به شرح زیر :

پيشانی (Head Tube ) - لوله بالایی تنه (Top Tube)- لوله زیرین تنه (Down Tube ) - لوله نگهدارنده زین در تنه(Seat Tube ) - قسمت زیر زنجیر در تنه ( Chain Stay )

  پيشانی (  Head Tube ) : قسمتی از تنه كه برای نگه داشتن دوشاخه چرخ جلو  و کاسه دو شاخ تعبيه شده است.

  تقویت ( Gusset ) : محل اتصال پیشانی با لوله زیرین دوچرخه به دلیل اینکه ضربات بیشتری به آن نقطه وارد می شود باید تقویت گردد

  کاسه دو شاخ (headSet ): دوشاخ یا همان کمک جلو را به تنه متصل می کند .

  فرمان ( Handlebars):برای انتقال نيرو از چرخ جلو به دستها و از دستها به چرخ جلو بكار می رود.که در دو نوع فرمان قوس دار(Riser Bar ) و فرمان صاف (Flat Bar) هستند .

  شاخ گاوی ( Bar End ) : به دو سر فرمان بسته شده و برای داشتن وضعیت متفاوت در دوچرخه سواری و در رشته های سربالای و مسافتهای طولانی کاربرد داشته

  كرپی فرمان( Stem  ):نگهدارنده ميله فرمان و انتقال دهنده نيرو بين فرمان و دو شاخه كه مانند دو ضلع يك زاويه است ، در دوچرخه های كورسی اين زاويه حاده و در دوچرخه های كوهستان ،منفرجه است .

  سیم (  Cable) : جهت انتقال نیرو  در سیستم ترمز و تعویض دنده کاربرد دارد .

  روکش سیم ( Brake Line ) : جهت محافظت از سیم در عدم برخورد با تنه یا دیگر جاهای لازم بر روی تنه استفاده می گردد.

  كتی ترمز ( Brake Lever  ): نیرو را از دستها به گیره  ترمز انتقال می دهد و محلش بر روی فرمان می باشد.

  سیستم دنده (Drivetrain ) :شامل سر دنده – شانژمان – طبق عوض کن – خودرو – طبق قامه – زنجیر می باشد . 

  دنده عوض كن یا سردنده Shifter ): جابجا كننده زنجير روی سينی ها و خودروها

  شانژمان (Derailleur Rear): دنده عوض كن خودرو ها و دارای دو قرقره (Pulley ) می باشد .

  طبق عوض كن (Derailleur Front ): وظيفه طبق عوض كن ،تعويض طبق درگير است .

  طبق قامه ( Crankset ) : طبق ها یا سینی ها واسطه انتقال نيرو از قامه راست به زنجير هستند .

  قامه (Crankarm ): قامه چپ برای انتقال نيرو از پنجه ركاب چپ به ميل توپ تنه به كار می رود و از قامه راست برای انتقال نيرو از ميل توپ و قامه راست به طبق ها استفاده می شود.

  قامه كش (  Cotterless Crank Extractor ): وسيله ای است براي جداكردن قامه از ميل توپ تنه .

  پدال(Pedals):به قامه ها بسته شده و محل قرار گیری پا برای رکاب زدن است و در انواع ساده (Platform Pedals)و قفل شو می باشد .

  پنچه لوک یا فيكس (Cripples Crank  ) : پنجه ركاب و پای دوچرخه سوار را با هم متصل ( فيكس ) می كند .

  چرخها(wheel set ): به مجموعه طوقه و توپی و پره گفته می شود .

  طوقه Rim ): قسمتی از هر چرخ است كه از داخل پره ها به آن متصلند و از بيرون لاستيكها(Tire ) و تیوپ (Tube ) روی آن قرار گرفته اند و واسطه انتقال نيرو بين پره ها و لاستيك است .

  كش داخل طوقه : يك كش بسته و يكنواخت به عرض يك تا دو سانتيمتر است كه روی سرپره ها در داخل طوقه قرار می گيرد تا تيوپ از جراحت سرپره ها مصون بماند .

  پره (Spoke  ): عامل انتقال نيرو بين توپی و سر پره و محكم كننده پره به طوقه و توپی به چرخ.

  سرپره (Nipple ): عامل انتقال نيرو بين پره و طوقه كه پره را با‌ان سفت و شل مي كنند .

  تیوبلس (Tubeless Tires ) : تایر یا لاستیکی که از باد پر شده بدون داشت تیوپ

  تای ليور :اهرمی است پلاستیکی كه برای خارج كردن لاستیک  از طوقه  استفاده ميشود .

  سوزن باد : مانند شير يكطرفه در مسير باد تيوپ عمل می كند ، باد از يك طرف می تواند وارد شود و از طرف ديگر نمی تواند خارج شود .

  والف : مجموعه كنترل ورود و خروج هوا در تيوپ

  دو پهن کردن ( Pinch Flat ) : به پنچری که بر اثر ترکیدن تیوپ به وجود می آید  و دو طرف مقابل یک دیگر پاره می شوند .  

  ضامن (  Quick Release ): دسته ای است براي محكم كردن توپی و چرخ به دو شاخه يا ميله زين به تنه

  توپی چرخ (Hub ): استوانه ای است كه پره ها به آن متصلند و وزن دوچرخه را توسط ساچمه ها از ميل توپ چرخ می گيرد و به پره ها منتقل می كند و محلی برای قرار گرفتن  ساچمه ها یا بلبرینگ داخل آن درنظر گرفته شده است و در بيرون سوراخهایی برای پره ها دارد .

  ميل توپ چرخ (Axle ): توسط دو مهره يا ضامن به دو شاخه عقب يا جلو متصل می شود و وزن دوچرخه را از تنه می گيرد و توسط گيوها به ساچمه و توپی انتقال مي دهد .

  گيو ( Cone Hub ): نگهدارنده ساچمه ها در محل خود بين گيو و كاسه موجود در توپی چرخ است .

  آچار گيو (  Hub Cone Wrenches ): وسيله ای است مانند آچار تخت كه برای نگه داشتن گيو، زير مهره نگهدارنده به كار می رود . اين آچار نازك است و به راحتی می تواند گيو را زير مهره بگيرد .

  خودرو ( Cassette Sprocketیا Cog یا  Freewheel  ): واسطه انتقال نيرو از زنجير به توپي چرخ عقب است .

  خودرو باز كن ( Sprocket Holding Tool  ): دو نوع اچار خودرو باز كن وجوددارد: ‌يكی برای بازكردن لايه های خودرو از استوانه و ديگری برای بازكردن استوانه حامل خودرو ها از توپی

  توپی عقب و استوانه( Freewheel ) : به مجموعه توپی عقب همراه با استوانه که خودروها روی آن قرار می گیرند

  زنجير‌(Chain ): واسطه انتقال نيرو از طبقها به خودروهاست .

  زنجير باز كن (  Chain Connecting Tools ): برای خارج كردن و جا انداختن پينهای نگهدارنده قطعات زنجير بكار می رود .

  توپی تنه ( bottom bracket ):استوانه ای شکل است و دارای ساچمه یا بلبرینگ است . در قسمت پايينی تنه قرار می گیرد كه محور گردانده ركابها به آن بسته می شود .

  دينام (  Dynamo ): مولد الكتريسيته از انرژی مكانيكی ،كه در دوچرخه معمولا انرژی را از چرخ می گيرد و برق ايجاد شده به مصرف چراغهای دوچرخه می رسد . در مدلهای جدید توپیهای چرخ نقش دینام دارند.

  زين (Saddle  ): محل قرار گرفتن نشيمنگاه دوچرخه سوار .

  لوله زين (  Seat post ): زین بر روی آن گرفته و سر دیگرش درون تنه وارد شده و توسط ضامن در تنه محکم می شود .

  ساچمه خور :محل قرار گرفتن مجموعه ای از ساچمه ها كنار هم در يك محدوده مشخص كار روانكاری راانجام می دهند .

  مزيت مكانيكی : حاصل تقسيم طول بازوی محرك بر طول بازوی مقاوم ،كه در چرخ عقب دوچرخه ،شعاع چرخ بازوی مقاوم است و شعاع خودرو بازوی محرك . هر چه شعاع خودرو بزرگتر باشد طول بازوی محرك بيشتر می شود و مزيت مكانيكي بالاتر می رود ،درنتيجه ركاب زدن با نيروی كمتر ميسر می شود .

  کارایی مکانیکی(efficiency):میزان انرژی که شما برای حرکت دوچرخه صرف می کنید .

  آچار آلن (Allen Key ) :آچار های به صورت استوانه شش ضلعی  و به صورت L) ) هستند که داخل سر پیچها قرار می گیرند و می توان پیچها را شل و سفت نمود . بیشتر پیچهای دوچرخه آلن خور هستند .

  دوشاخ جلو (Fork ) : توپی چرخ جلو در پایین دوشاخ بسته شده و از بالا در پیشانی توسط کاسه دوشاخ به تنه متصل گشته و به صورت ساده  و کمک فنر دار (Suspension Fork ) می باشد .

  پاشاخ ( Double Crown Fork ) : همان دوشاخ فنری است البته بلندتر به جهت بازی بیشتر در رشته دانهیل کاربرد دارد .

  تنظیم وزن در کمک فنر(Sag ) : که فرد  نسبت به وزن باید یا کمک را باد کند یا درجه آنرا تنظیم کند .

  تنظیم کمک فنر ( Damper ): مکانیزمی است که حالت ارتجای فنر را تنظیم می کند .

  ترمز سیمی با لقمه( V-brake ) : ترمزی است که بر روی طوقه عمل می کند و به «وی برک» نام تجاری محصول شیمانو در دنیا شناخته می شود.

  لقمه ترمز(Brake Pad ): از مواد خاصی ساخته شده تا هنگام چسبیدن به طوقه سبب توقف دوچرخه بشود و قابل تعویض و مصرفی می باشد . در سیستم ترمز دیسکی  لنت ترمز (  ( Brake Shoeنامیده می شوند .

  ترمز دیسک( Disc Brake ): بسته می شوند نزدیک توپی چرخها و با فشردن ترمز لنتها به صفحه دایره وار یا همان دیسک می گیرد و باعث توقف می شود و انواع مکانیکی یا همان سیمی و نوع هیدرولیک یا روغنی دارد .

  ترمز دیسک روغن (Hydraulic Disc Brake ): سیستم ترمز با فشار روغن درون لوله های باریک عمل می کند.

  ترمز دیسک سیم یا مکانیکی ( Mechanical Disc Brake ): سیستم ترمز که توسط سیم عمل می کند .

  صفحه دیسک( Rotor ): صفحه آهنی با آلیاژ خاص که لنتها بر روی این صفحه عمل می کنند .

  گریپ (Grip ) : از جنس لاستیکی و فومی و ژله ای ساخته می شود و محل قرار دادن و گرفتن فرمان توسط دستها است و بر دو سر فرمان قرار می گیرد .

  بازی کمک فنر(suspension travel): میزان بالا و پایین رفتن کمک فنر ها

  مبتدی (Beginner ) : به فردی که تازه شروع به فعالیتی می کند و تجربه و مهارت لازم را ندارد .

  حرفه ای (Professional) :   فردی است که تمامی تکنیکها و مهارتهای لازم را آموخته و بیشتر اوقات زندگی خود را صرف همان فعالیت می کند 

  تنه خشک( hard tail):تنه ها یا دوچرخه هایی که کمک فنر عقب ندارند.

  مسیر مالرو (Single Track یا Off Road  ): مسیرهای باریک کوهپیمایی یا محل رفت و آمد حیوانات اهلی و بارکش که به صورت مسیری تمیز و کوبیده شده با حدودی مشخص است .

  مسیر فنی(technical train): مسیری که به دلیل باریک بودن مسیر و قرار گرفتن در کنار پرتگاهها یا قرار داشتن دریک سرازیری تند یا داشتن موانعی نظیر سنگهای بزرگ یا ریشه درختان عبور از آنها نیاز به مهارت و تجربه داشته باشد .

  جفت کشیدن (Bunny Hop ) : بلند کردن و بالا کشیدن دو چرخ به طور همزمان در جهت عبور از چالها یا موانع یا حرکات نمایشی

  کلاه فک دار ( Full Face Helmet ) : کلاه ایمنی  که تا قسمت فک را هم پوشش داده و شبیه کلاه ایمنی موتور سیکلت بوده و در رشته دانهیل کاربرد دارد .

  « مطالب فوق بر گرفته از کتاب دوچرخه کوهستان چاپ باشگاه گشتا می باشد »