مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

چگونگی نصب و نگهداری از دیسک ترمز

9838 x served & 4752 x viewed

چگونگی نصب و نگهداری از دیسک ترمز دوچرخه

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 × سه =