مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

فیلم شماره سه آموزش دوچرخه سواری-تکنیک ترمز گرفتن

9018 x served & 3160 x viewed

تکنیک ترمز گرفتن

One comment

  1. بسیارمفید بود ..لطفا فیلمهای بیشتری بگذارید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × چهار =